Mrkněte na nový web nejen s pychologickými články Arienn.cz ! ;)

Červenec 2012

Co je to forenzní psychologie?

31. července 2012 v 9:32 Forenzní psychologie
Forenzní psychologie je oblast aplikované psychologie, která se snaží na základě psychologických postupů porozumět trestným činům. Občas se jí v cizině říká také kriminologická psychologie - České republice je jako kriminologická psychologie označena teoretická část forenzní psychologie.

Forenzní psychologie je velmi oblíbená veřejností a médii, hlavně díky kriminálním seriálům (například britský televidní seriál Bedna (pův. Cracker) z roku 1993), za její popularitu mohlo i velké množství vyřešených případů, na kterých se podílela.

Čím přesně se tedy zabývá? Uplatňuje se hlavně v soudní praxi, kdy vypracovává znalecké posudky pro zjišťování psychických charakteristik obviněných - zvláštnosti v chování, jestli byli v době činu příčetní, co je k takovému chování mohlo vést atp. Forenzní psychologové také posuzují důvěryhodnost svědků. Podobně policejní psycholog sestavuje pachatelův pravděpodobný profil.

Počátky psychologie

30. července 2012 v 11:29 Historie
Psychologií se lidé zabývali již v antice, ačkoliv tehdy byla součástí filozofie a nebyla samostatným oborem. Za jejího zakladatele ve filozofických dějinách je považován aristoteles, který oslovoval veřejnost pokrokovými psychologickými myšlenkami - například jeho výzva ardresovaná člověku "staň se, čím jsi!"

Základní poznatky o autismu

29. července 2012 v 22:26 Autismus
Co je autismus?
Jedná se o vrozenou mentální poruchu, projevující se špatnými sociálními interakcemi, narušenou komunikační schopností a opakujícími se vzorci chování. Autismus se projevuje už v raném věku. Děti trpící tímto postižením jsou nekomunikativní, snadno se rozruší a mají velmi špatnou představivost. Nerozumí svým vlastním pocitům. Často v něčem vynikají nebo se usilovně věnují jedné a té samé činnosti, například stále rovnají věci do nejobvyklých struktur, malují obrázky pouze na jedno téma nebo něco neustále počítají.

Aplikovaná psychologie

29. července 2012 v 21:01
Psychologie v praxi. Rozdělení podle různých oborů, kterými se psychologie zabývá.

.

Co je psychologie?

29. července 2012 v 20:57
Základní obory psychologie:


.

Slavní psychologové

29. července 2012 v 20:56
Významní lidé působící v oboru psychologie - životopisy, výzkumy, zajímavosti
Z dějnin psychologie:
.

Psychické poruchy

29. července 2012 v 20:55
Různé psychické poruchy, jejich vznik, vývoj a léčba.
.