Mrkněte na nový web nejen s pychologickými články Arienn.cz ! ;)

Srpen 2012

Změna písma = změna vlastností?

27. srpna 2012 v 9:11 Články

Slyšeli jste někdy o grafoterapii? Je to metoda, pomocí které můžeme celkem snadno změnit své vlastnosti. Jak? Přece tak, že se naučíme jinak psát!

Grafologové si už dlouho pohrávají s myšlenkou, jestli taková terapie může fungovat. Teorie říká, že určitě, praxe dokazuje, že je důležité řídit se přesně stanovenými pravidly. Postupně tedy vznikl ucelený postup zahrnující prvky, které se musí změnit a které naopak zanechat. nejlépe se mění emocionální vnímání, taková změna však není trvalá. Hůře se mění reakce a chování, úsilí se ale vyplácí a tak můžeme trvale získat vlastnosti chování, které jsme si dosud jen přáli.

Fobie

23. srpna 2012 v 12:03 Úzkostné poruchy
Fobie je úzkostná porucha vyznačující se chorobným a neopodstatněným strachem z určité věci, ze situací nebo z lidí. Narušuje každodenní život a strach může být až ochromující. Pouhé pomyšlení na obávanou situaci může vyvovat úzkost. Lidé trpící fóbií si svou nemoc plně uvědomují, avšak nedokáží se proti ní vzepřít a potlačit ji. Je to velmi častá porucha, trpí jí zhruba 10% lidí. V dnešní době je známo 500 druhů fóbií.

Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD)

22. srpna 2012 v 18:10 Úzkostné poruchy
Obsedantně-kompulzivní porucha známá také pod zkratkou OCD (z anglického obsesive-compulsive disorder) patří do řady úzkostných poruch, při které lidé trpí nechtěnými a opakovanými myšlenkami či pocity. Jak již název napovídá, skládá se ze dvou částí:

Obsese = vtíravé myšlenky doprovázené úzkostnými pocity
Kompulze = jednání, které dokáže obsese utišit

Dotyčný si absurdnost svých myšlenek plně uvědomuje, avšak nedovede se jim vzepřít. Pokud kompulzivní akt poruší, úzkost roste až do nesnesitelných mezí.

Touto poruchou trpí 2% lidí a může se postupně objevit již v raném věku.

Slovníček pojmů

5. srpna 2012 v 16:45
Abecedně seřazené pojmy, které se mohou i nemusí vyskytovat v textu článků. Nejedná se pouze o pojmy úzce související s psychologií, jsou zde zahrnuty i výrazy z ostatních humanitních věd, které se často vyskytují například v přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Slovníček je průběžně aktualizován.


Poruchy autistického spektra

5. srpna 2012 v 15:47 Autismus
Dětský autismus

Dítě nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Kvůli tomu je narušen duševní vývoj dítěte hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Je to klasická forma autismu, která je podrobněji popsána ve článku Základní poznatky o autismu.


Atypický autismus

Děti s atypickým autismem mají některé oblasti vývoje méně narušeny než děti s klasickým autismem. První symptomy autismu lze pozorovat až po třetím roce života, dítě má všechny symptomy autismu, avšak jejich závažnost a frekvence neodpovídá diagnostickým kritériím. Žádná z oblastí pak není výrazně narušena. Autistické chování se přidružuje k mentální retardaci, dítě má velmi nízký mentální věk.


Wilhelm Wundt (1832 - 1920)

2. srpna 2012 v 11:49 Wundt
Wilhelm Wundt byl německý lékař, fyziolog, filozof, psycholog a profesor. Je tzv. "Otcem experimentální psychologie." Zasloužil se o založení první psychologické laboratoře na univerzitě v Lipsku v roce 1879. V laboratoři zkoumal otázku náboženské víry, duševní poruchy a celkově chování člověka. Díky jeho práci se z psychologie stal samostatný vědní obor.

Wundt se narodil 16. srpna 1832. Postupně studoval tři univerzity, v roce 1856 úspěšně dokončil medicínu v Heidelbergu, kde se také oženil. Napsal knihu Principles of Psychological Psychology (Principy fyziologické psychologie), která se stala jednou z nejdůležitějších psychologických knih v historii. Touto knihou psychologii uvedl do úzké souvislosti se studem lidského těla.

Jako výzkumnou metodu si vybral introspekci neboli sebezkoumání, při níž postupoval přesně podle vytyčených pravidel a pod dohledem školeného personálu. Veškeré poznatky zaznamenával a kriticky třídil.

Co všechno se skrývá ve významu slova psychologie?

1. srpna 2012 v 21:54 O psychologii
Slovo psychologie je od slova psyché, což znamená v řečtině duch, duše, dech a slova logia - věda, výzkum, nauka. Doslovně bychom tedy mohli říct, že je to nauka o duši.

Co přesně tedy ta psychologie je? Většina lidí si pod tímto pojmem představí terapeutické sezení u odborníka, kdy si ubrečený pacient vylévá srdce a povídá o svém životě, a psycholog mu následně něco doporučí. Taková představa není špatná, avšak je to jen jedno z mála odvětví aplikované psychologie.

Psychologie jako celek je vědou, která se zabývá nejrůznějšími zákoutími lidské mysli. Zkoumá chování a prožívání člověka, jeho reakce na určité podněty, snaží se porozumět tomu, co se v nás děje a jak je to spojené s naší osobností. Nezajímá se pouze o přítomnou část lidského života, ale zachází i do minulosti a zkouší předpovídat budoucnost. Díky psychologii víme, že všechno, co se nám kdy stane, nás může ovlivit.

Je psychologie opravdu vědou?

1. srpna 2012 v 15:00 O psychologii
Vedou se spory o tom, jestli je psychologie vědou je či není. Každý na to má jiný názor, i když u přijímaček na některý z psychologických oborů nebo u zkoušek bychom měli tvrdit, že to věda je. I když pochybná. Podle mého názoru je pochybná právě proto, že poznatky, které dosud máme, se velmi těžko ověřují.