Mrkněte na nový web nejen s pychologickými články Arienn.cz ! ;)

Říjen 2012

Motivace jako hybná síla sportu

31. října 2012 v 7:00 Psychologie sportu
Psychologie sportu se z velké části zabývá vnitří (internistickou) a vnější (externistickou) motivací. Motivace vnitřně podmíněná vychází z jednice samotného, jedná se napřklad o snahu dosáhnout nějakého určitého osobního cíle. Vnější motivace vychází z okolí, motivuje nás například to, že po úspěchu dostaneme hodnotnou odměnu - například medaili nebo chválu.

Vnitřní motivace je velmi mocnou hybnou silou, právě díky ní začne sportovat mnoho starších lidí. Mají radost ze svého výkonu, snaží se neustále zdokonalovat a sami si kladou různé překážky a cíle, z nichž mají po překonání dobrý pocit. Vědí, že už nemají šanci dosáhnout nějakého vrcholného výkonu, avšak nově nabytá fyzická zdatnost je těší.

Vnější motivace je také velmi důležitá pro výkon sportovce. Různé diplomy a trofeje upomínají na kvalitně odvedený výkon a slouží jako důkaz velkého úspěchu. Psychologové a trenéři však tvrdí, že z dlouhodobého hlediska není tato motivace vhodná. Trénování vyžaduje spoustu času a úsilí a proto musí alespoň část motivace pocházet z vnitra, protože vnější motivace nebývá tak silná.

Dosažené trofeje a medaile potvrzují sportovcův úspěch a tím posilují vnitřní motivaci, takže jejich získávání a sbírání je velmi důležité. Podněcují sportovce k další tvrdé práci a zároveň dodávají pocit uspokojení.

Řada systémů odměn pro začátečníky a různé amatérské soutěže slouží hlavně k tomu, aby lidi motivovaly a podněcovaly je k dalším úspěchům - pak se stále zlepšují, po dosažení několika drobných úspěchů je to začně bavit a začnou pociťovat své nadání a šanci být v určitém sportu vyjímečně dobrý. Díky drobným odměnám překonají počáteční úskalí začátečníka a rychleji se dostanou na takovou úroveň, která je bude uspokojovat.

Pro sport je velmi důležité stanovit si dosažitelné cíle. Pokud si člověk dá za cíl zlepšit se na určitou úroveň a ví, že je schopný to zvládnout, motivace je velká a stejně tak se zvětší i jeho snaha. Po dosažení cíle a získání odměny (ať už je to chvála, diplom nebo prostě "jen" dobrý pocit), si stanoví další, o něčo těžší cíl a bude se tak lepšit velmi rychle. Naopak kdyby si průměrný běžec dal za svůj první cíl vyhrát olympiádu, je logické, že by to nedopadlo dobře. Motivace je v těchto případech velmi slabá, kdo by chtěl trénovat na něco, čeho nikdy nemůže dosáhnout.
***


Doporučení: Pokud vás psychologie sportu zajímá, zde najdete řadu titulů, které se touto tematikou více zabývají :)

Šťouchni mě: Jak sociální sítě mohou pomoci i škodit naším dětem

28. října 2012 v 9:36 Aktuální výzkumy

Psycholog pracující v oblasti výzkumu a zároveň profesor kalifornské státní školy - Larry Rosen, zhruba před rokem zpracoval jednu velmi zajímavou studii týkající se sociálních sítí, hlavně tedy facebooku. Výsledky nebyly ani moc překvapivé, přesože určitě znovu rozohnily diskuzi, jestli záporné aspekty facebooku přebíjí ty kladné společně s jeho primární funkcí: Seznamovat se, přátelit se a sdílet své fotografie a pocity s ostatními uživateli.

Panická porucha

1. října 2012 v 18:50 Úzkostné poruchy
Panickou poruchou trpí mnoho lidí, kteří jsou často vystavováni nadměrnému stresu. Vyznačuje se záchvaty úzkosti a intenzivního strachu. Úzkost se dostaví bez zjevné příčiny, v jakékoliv situaci, trvá několik minut. Dotyčný v záchvatu neví, co se s ním děje a má velké obavy, spouští se reakce útok nebo útěk a tím se původní reakce ještě znásobí. Četnost záchvatů je různá - 4 do jednoho měsíce se označují středně těžkou poruchou a 4 do jednoho týdne těžkou.