Mrkněte na nový web nejen s pychologickými články Arienn.cz ! ;)

Červen 2014

Milgramův experiment

2. června 2014 v 20:43 Konformita-výzkumy
Jak je možné, že ve dvacátém století se stalo něco tak strašného a krutého, jako byl holocaust? Nelze tvrdit, že všichni nacisti souhlasili s vyhlazováním židů a přišlo jim to v pořádku - proč ale přesně uposlechli rozkazů, když se jim toto jednání velice příčilo?

Americký sociální a experimentální psycholog Stanley Milgram (1933 - 1984) v roce 1963 provedl experiment, prostřednictvím kterého se snažil tuto otázku objasnit. Experiment se týkal konformity, tedy poslušnosti vůči autoritě. Měl odhalit, do jaké míry člověk přenáší svou odpovědnost na odpovědnost nadřízeného, a zda-li je schopen uposlechnout i rozkazů, kteří hraničí s lidskostí.