Mrkněte na nový web nejen s pychologickými články Arienn.cz ! ;)

Srpen 2014

Dokument ČT o dětském autismu

20. srpna 2014 v 18:49 Autismus

Tento zajímavý dokument České televize s názvem Diagnóza: Dětský autismus nám přináší krátký pohled do života mladých lidí trpících autismem, především pak 21letého Adama, který si své záchvaty a společensky nepřijatelné chování zcela uvědomuje a snaží se mu sám bránit. Zachycuje také, jak se se situací vypořádávají lidé, kteří se o něj starají - personál domova pro lidi postižené autismem a Adamova maminka.


Oficiální text ČT:

Dokumentární film přibližuje problematiku autismu a ukazuje péči o klienty s problémovým chováním v domově pro 5 lidí, žijících se 24hodinovou péčí ve 2 domácnostech. Domov provozuje organizace APLA Praha v Libčicích u Prahy.


Vznik psychologie zdraví

17. srpna 2014 v 15:44 Psychologie zdraví
Psychologie zdraví vzniká přibližně v 80. letech minulého století jako reakce na biomedicínský model zdraví, který byl tenrkát velmi rozšířen. Tento model zastával názor, že zdraví znamená absenci nemoci či poruchy, které vznikají pouze na tělesné úrovni - ať už z vlivů vnějších (chytneme nějakou infekci) nebo vnitřních (nesprávná funkce orgánů, žláz,...). Dnes už víme, že otázka zdraví a nemoci je daleko složitější.

Některé nemoci vznikají nebo se zhoršují v důsledku určitého nesprávného chování, jako je například nedostatek pohybu, velká míra stresu nebo existenciální problémy. Velké množství nemocí je také spojeno se skrytými emočními poruchami. Psychologie zdraví se zakládá na biopsychosociálním modelu zdraví; zohledňuje všechny aspekty, od kterých se zdraví či nemoc odvíjí: biologické, psychologické i sociální.

Mezi biologické vlivy patří nejrůznější viry, bakterie a poškození tkání. Psychologické zahrnují chování, názory, zvládání stresu a bolesti. Poslední ze zmiňovaých, sociální vlivy, pak představují příslušnost k určité společenské třídě, k etniku a typ zaměstnání. Všechny tyto aspekty se ovlivňují a vzájemně na sebe působí, nemoci jsou způsobeny jejich kombinací a jsou tedy brány mnohem komplexněji, než tomu bylo dřív.

Do této kategorie aplikované psychologie spadá i podporování dobrého zdravotního stavu, zvládání stresu či různých zdravotních problémů, významně se také řeší komunikace při zdravotní péči - tedy především způsob, jakým komunikuje zdravotnický personál s pacienty.

Psychologie zdraví zažívá poslední dobou rozmach, provádí se spoustu výzkumů, které mají odhalit, jak by se lidé měli chovat, aby své zdraví podpořili a vyhnuli se nepříjemným nemocem.