Mrkněte na nový web nejen s pychologickými články Arienn.cz ! ;)

Březen 2015

Čím se zabývá psychologie umění

12. března 2015 v 9:34 Psychologie umění
Psychologie umění zkoumá především psychické procesy, které v člověku probíhají při tvoření nebo vnímání uměleckého díla. Snaží se psychologicky odpovědět na otázky, co člověk cítí při vytváření svého díla, co se jím snaží říct, ale také jak působí na ostatní, a co za pocity pak dané dílo v lidech vyvolává.

Jednotlivými uměleckými obory se psychologie tvorby zabývá velmi nerovnoměrně. Zatímco psychologie hudby je dnes již dobře propracovaná a užívaná, tanec, divadlo a film se zájmu ve větší míře nejspíše teprve dočká.

Na umění je po psychologické stránce velmi zajímavé, že vyjadřuje něco, co člověk jen tak slovy nesdělí. Každé dílo zahrnuje složitý komplex všech duševních, citových i rozumových sil, které na umělce působí. Pocity, které jsou příliš složité na to, abychom o nich dokázali mluvit nebo abychom si je vůbec sami uvědomili, se dají snadno vtěsnat do obrazu, melodie nebo básně. Umění jako takové navíc dokáže přetvářet a ovlivňovat lidskou
psychiku - tuto zkušenost má jistě každý z nás.

Není pak divu, jaké oblibě se těší psychoterapeutické disciplíny využívající tyto vlastnosti umění. Arteterapie, muzikoterapie a velké množství dalších umělecky zaměřených terapií se užívá jako doplňkový léčebný prostředek. Slouží však dobře i v případě, kdy se chce člověk dozvědět o sobě něco nového nebo se například podívat na svůj momentální problém z trochu jiné perspektivy. Pomocí těchto metod se nám mohou odkrýt některé skryté duševní procesy a my si tak lépe uvědomíme své obavy, přání, či jiné emoce, které nás ovlivňují.