Mrkněte na nový web nejen s pychologickými články Arienn.cz ! ;)

Autismus

Dokument ČT o dětském autismu

20. srpna 2014 v 18:49

Tento zajímavý dokument České televize s názvem Diagnóza: Dětský autismus nám přináší krátký pohled do života mladých lidí trpících autismem, především pak 21letého Adama, který si své záchvaty a společensky nepřijatelné chování zcela uvědomuje a snaží se mu sám bránit. Zachycuje také, jak se se situací vypořádávají lidé, kteří se o něj starají - personál domova pro lidi postižené autismem a Adamova maminka.


Oficiální text ČT:

Dokumentární film přibližuje problematiku autismu a ukazuje péči o klienty s problémovým chováním v domově pro 5 lidí, žijících se 24hodinovou péčí ve 2 domácnostech. Domov provozuje organizace APLA Praha v Libčicích u Prahy.

Poruchy autistického spektra

5. srpna 2012 v 15:47
Dětský autismus

Dítě nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Kvůli tomu je narušen duševní vývoj dítěte hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Je to klasická forma autismu, která je podrobněji popsána ve článku Základní poznatky o autismu.


Atypický autismus

Děti s atypickým autismem mají některé oblasti vývoje méně narušeny než děti s klasickým autismem. První symptomy autismu lze pozorovat až po třetím roce života, dítě má všechny symptomy autismu, avšak jejich závažnost a frekvence neodpovídá diagnostickým kritériím. Žádná z oblastí pak není výrazně narušena. Autistické chování se přidružuje k mentální retardaci, dítě má velmi nízký mentální věk.

Základní poznatky o autismu

29. července 2012 v 22:26
Co je autismus?
Jedná se o vrozenou mentální poruchu, projevující se špatnými sociálními interakcemi, narušenou komunikační schopností a opakujícími se vzorci chování. Autismus se projevuje už v raném věku. Děti trpící tímto postižením jsou nekomunikativní, snadno se rozruší a mají velmi špatnou představivost. Nerozumí svým vlastním pocitům. Často v něčem vynikají nebo se usilovně věnují jedné a té samé činnosti, například stále rovnají věci do nejobvyklých struktur, malují obrázky pouze na jedno téma nebo něco neustále počítají.
 
 

Reklama