Mrkněte na nový web nejen s pychologickými články Arienn.cz ! ;)

Psychologie zdraví

Vliv stresu na imunitní systém

13. února 2015 v 12:47
V dnešní době již není žádným tajemstvím, že stres významně ovlivňuje imunitní systém a napomáhá rozvinutí menších i závažnějších nemocí. Většina lidí má s touto souvislostí svou osobní zkušenost, tvrzení tedy nejspíše nikoho nepřekvapí. Je zde ale několik zajímavých souvislostí a příčin, které nám pomůžou odhalit podstatu problému. Tímto problémem se konkretně zabývá psychoneuroimunologie, poměrně mladý obor, který je součástí psychologie zdraví.


Komunikace ve zdravotnictví

26. listopadu 2014 v 12:42
Jedním ze základních témat, kterými se psychologie zdraví zabývá, je komunikace ve zdravotnických zařízeních. Jakým způsobem by měl lékař sdělovat pacientovi informace, aby mu co nejlépe porozuměl a udělal vše podle jeho instrukcí? Zdá se, že efektivní komunikace je samozřejmostí, avšak v medicíně se používá mnoho odborných termínů, které pacienti nemusí chápat. Lékař, který je zaběhnutý ve své pracovní rutinně, si to často ani neuvědomí.

Provádělo se mnoho výzkumů odhalujících, do jaké míry pacient rozumí. V roce 1975 psychologové zkoumající toto téma nahrávali rozhovory mezi personálem a pacientkami na porodnickém oddělení. Během sdělení použili třináct odborných, ale běžně užívaných výrazu (například antibiotika). Poté se žen ptali na jejich význam a s překvapením zjistili, že jim rozumělo méně než 40% dotazovaných! Personál ani nepředpokládal, že by jim rozuměl větší počet. Pacientky s nimi sice mluví, ale ve skutečnosti si z jejich sdělení nic užitečného neodnesou.

Proč lékaři a ostatní zdravotnický perosnál mluví k pacientům s využitím odborných termínů, i když ví, že jim nebudou rozumět? Nejspíš za to může lidská potřeba stavět se do role odborníka a dávat tak najevo své postavení. Naštěstí se dnes jejich přístup výrazně mění, jelikož chápou, že v tomto oboru je pro pacienty porozumění to nejzásadnější.

Psychologové také díky různým výzkumům zjistili, že mnoho pacientů odchází od lékaře jen s nejasnými informacemi a v podstatě ani nevědí, co přesně mají dělat. V jedné studii měli pacienti ihned po odchodu z ordinace výzkumníkům sdělit, co přesně jim bylo řečeno. Zpravidla si nepamatovali více než polovinu instrukcí. Po delším zkoumáním došli badatelé k závěru, že se proces zapamatování u pacientů opakuje podle určitého vzorce. Jev označili jako efekt pořadí. Tento jev platí i pro mnoho jiných situací. V čem přesně spočívá?

Pacienti si dobře vybavili první informaci, kterou dostali. Dále si dokázali vzpomenout na instrukce vyznačující se jasnou strukturou. Také ti, kteří se v lékařství lépe orientovali (byť jen na velmi povrchní úrovni), si ze sdělení odnesli mnohem více, než naprostí laici. Některé poznatky byly však mnohem překvapivější - například se zjistilo, že opakování informace nemá na její zapamatování žádný vliv. Zastaralá komnunikace stojící na odborné terminologii a neustálém opakování, se tedy projevila jako ta nejméně účinná.

Vznik psychologie zdraví

17. srpna 2014 v 15:44
Psychologie zdraví vzniká přibližně v 80. letech minulého století jako reakce na biomedicínský model zdraví, který byl tenrkát velmi rozšířen. Tento model zastával názor, že zdraví znamená absenci nemoci či poruchy, které vznikají pouze na tělesné úrovni - ať už z vlivů vnějších (chytneme nějakou infekci) nebo vnitřních (nesprávná funkce orgánů, žláz,...). Dnes už víme, že otázka zdraví a nemoci je daleko složitější.

Některé nemoci vznikají nebo se zhoršují v důsledku určitého nesprávného chování, jako je například nedostatek pohybu, velká míra stresu nebo existenciální problémy. Velké množství nemocí je také spojeno se skrytými emočními poruchami. Psychologie zdraví se zakládá na biopsychosociálním modelu zdraví; zohledňuje všechny aspekty, od kterých se zdraví či nemoc odvíjí: biologické, psychologické i sociální.

Mezi biologické vlivy patří nejrůznější viry, bakterie a poškození tkání. Psychologické zahrnují chování, názory, zvládání stresu a bolesti. Poslední ze zmiňovaých, sociální vlivy, pak představují příslušnost k určité společenské třídě, k etniku a typ zaměstnání. Všechny tyto aspekty se ovlivňují a vzájemně na sebe působí, nemoci jsou způsobeny jejich kombinací a jsou tedy brány mnohem komplexněji, než tomu bylo dřív.

Do této kategorie aplikované psychologie spadá i podporování dobrého zdravotního stavu, zvládání stresu či různých zdravotních problémů, významně se také řeší komunikace při zdravotní péči - tedy především způsob, jakým komunikuje zdravotnický personál s pacienty.

Psychologie zdraví zažívá poslední dobou rozmach, provádí se spoustu výzkumů, které mají odhalit, jak by se lidé měli chovat, aby své zdraví podpořili a vyhnuli se nepříjemným nemocem.
 
 

Reklama